TEGENWINDVEENKOLONIEN

Man Made_windmill_357315
draagvlak2
Tjisse Stelpstra

Stelpstra: De rol van de volksvertegenwoordiging is juist om beslissingen te nemen, soms dwars door het draagvlak heen.

Een klap in het gezicht van alle inwoners van Drenthe

plaatje rapport

CONCLUSIE
:
MOSTERD NA DE MAALTIJD

DOORGEDRUKT EN HET OVERKOMT ONS  ALLEMAAL

KLOOF TUSSEN OVERHEID EN INWONERS IS GROTER DAN OOIT

UIT HET RAPPORT:

Zoals blijkt uit de gespreksverslagen is herhaaldelijk aangedrongen op een andere aanpak, als alternatief voor het huidige besluitvormingsproces op basis van de RCR procedure Tijdens de vraaggesprekken is meerdere keren opgeroepen een pas op de plaats te maken: haal het huidige plan van tafel, erken dat het verkeerd is gegaan en neem de tijd en ruimte om het anders aan te pakken. Vanuit de ge nterviewden is er een dringende behoefte om de huidige RCR procedure te stoppen en opnieuw te beginnen: laat de huidige grondposities los en bied ruimte voor alternatieven. Daarbij wordt aangedrongen op een heldere business case voor het gebied als geheel: laat dat de basis zijn voor een invulling waar de bewoners nadrukkelijk bij betrokken worden. Tegen deze achtergrond pleiten meerdere geinterviewden voor ruimte voor creativiteit, innovatie en alternatieve oplossingen. Voor de invulling van een alternatieve aanpak zijn verschillende suggesties en concrete aanbevelingen aangereikt door geInterviewden. Tijdens meerdere gesprekken is nadrukkelijk de aandacht gevestigd op zonne-energie,zowel als onderdeel van de uitwerking van de duurzame energieopgave als in de vorm van een volwaardig alternatief voor het windpark.

oterdoom
Tjisse Stelpstra

Verkenning windpark De Drentse Monden en Oostermoer
Resultaten vraaggesperkken
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken de
 provincie Drenthe en de initiatiefnemers
DOWNLOAD

Hij heeft een rapport uitgebracht waarin hij heeft opgeschreven wat men in het gebied vindt
En dan is de conclusie dat er weinig draagvlak is om met het gebied waar de windmolens moeten komen in gesprek te gaan.

Eigenlijk wist u dat al wel.

Dat wisten  we natuurlijk wel dat hoorde we ook wel.
Maar het is toch goed dat er nog een keer naar is gekeken.
En ik vindt het zeer betreuringswaardig dat het zo moeilijk is om het gesprek te kunnen voeren.

Stelpstra: Die windmolens komen er.PUNT

Een klap in het gezicht voor de vele bedrijven en inwoners in de VeenkoloniŽn

De actiegroep heeft met verbijstering kennis genomen van de reactie van de heer Stelpstra op de vernietigende uitkomst van de mede door hem opgedragen verkenning van gebiedscoŲrdinator Oterdoom, waarmee na de onophoudelijke en massale weerstand tegen de windplannen opnieuw is aangetoond dat niemand van de inwoners deze plannen wil

Wat ons nog het meest verbaast is de reactie Gedeputeerde Stelpstra daarop, nl. “Die molens komen er gewoon. Punt.”.

En dit na alle onderstaande punten:

                                        (klik op link voor meer informatie)

1. de enorme en langdurige weerstand onder de bevolking,
2. het bezoek van ons Koningspaar
3. de dramatisch verlopen ‘info’ avonden van EZ
4.
het draagvlakonderzoek met meer dan 82% van de inwoners tegen de windplannen,
5.
het KRO-NCRV programma ‘de Monitor’ met de conclusie dat de windplannen erin gerommeld zijn
6. het meer dan volwaardige solaralternatief waarmee zonder enig voorbehoud meer dan aan de duurzame energiedoelstelling kan worden voldaan
7. het symposium in Gieten waarin het ontbreken van de democratie in de windplannen nogmaals werd benadrukt
8. de gemeente AA en Hunze en de gemeente Borger-Odoorn die een kort geding over de windplannen tegen de Staat aanspannen
9. nu de vernietgende uitkomst van het mede door hemzelf opgedragen onderzoek door Oterdoom

En dan
 

Met deze uitspaak wordt volgens Nieboer bevestigd dat Stelpstra als een hondje achter minister Kamp aanloopt in plaats van zich als gedeputeerde met het ook aan minister Kamp gepresenteerde solarplan vol in te zetten voor het behoud van welzijn, welvaart, gezondheid en het leven van zijn mede-inwoners in zijn eigen gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn en nota bene zijn eigen provincie Drenthe.

Na alle weerstand en rapporten nog zeggen dat de molens er gewoon komen maakt volgens Nieboer zonneklaar dat Stelpstra geen enkel oog heeft voor de belangen van zijn eigen Drentse inwoners en ondernemers, waarmee hij zich in ťťn klap heeft gediskwalificeerd als volksvertegenwoordiger en in het belang van Drenthe en al haar inwoners onmiddellijk moet opstappen en direct plaats moet maken voor iemand die zich wel in wil zetten voor de Drentse belangen.

Hiermee komt volgens Nieboer de weg helemaal open te liggen voor realisatie van  Solarpark “De veenkoloniŽn” en kan conform de roep daarom van partijen in het rapport van de gebiedscoŲrdinator een time-out worden ingelast, zodat naar de wens van de inwoners onder leiding van een bemiddelaar van statuur in een open dialoog tot haalbare oplossingen kan worden gekomen.

Ook geeft dit de politiek de kans om na dit zoveelste bewijs dat er voor wind geen enkel draagvlak is, vol in te zetten op zonenergie waarmee ruimschoots kan worden voldaan aan de doelstellingen van het energieakkoord en wordt voorkomen dat er straks opnieuw een vernietigend rapport ligt, dan niet over gaswinningsschade maar over de rampzalige gevolgen van windturbines in ons gebied.

Jan Nieboer
Woordvoerder Tegenwind Veenkolonien

Lees hier het PERSBERICHT
 

HOME   NIEUWS   PERSBERICHT   FLYER   JURIDISCH   VERKENNING   KAART N33   KAART DDMOM