TEGENWINDVEENKOLONIEN

Man Made_windmill_357315
PERSBERICHT
 • JUN 2013
 • NOV 2013
 • JAN 2014
 • MRT 2014
 • JAN 2015
 • SEP 2015
 • DEC 2015
 • SEP 2016
 • JAN 2017
 • JUN 2017
 • JUL 2017
 • DEC 2017
 • FEB 2018
 • MRT 2018

  Onderwerp:  Burger is pinautomaat voor 2 miljard euro
                                  oversubsidiŽring energiebedrijven

   

  Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  door tussenkomst  van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, 
   
  De structurele oversubsidiŽring van alle nog te bouwen windmolens op land  bedraagt minstens 1 miljard euro. Samen met de 1,1 miljard euro  doelmatigheidsverlies door windmolens op land te plaatsen i.p.v. op zee  (waarover ik u vorige week berichtte) wordt een totaal van  2,1 miljard euro aan windmolensubsidies verkwist. Deze gelden, waar geen groene energie tegenover staat, worden opgebracht door de burger via de energierekening. Als de politiek niet ingrijpt vůůr 13 maart a.s. volgt er nog een vloedgolf aan geldverspilling
  13 maart a.s.
  De tijd dringt. Het rapport van dit onderzoek is nog niet af, maar ik heb  besloten de belangrijkste conclusies alvast bekend te maken, ook aan u  en juist aan u. Vůůr 13 maart kunt u het SDE+ subsidieloket nog sluiten voor Wind op land en daarmee toekomstige verliezen voorkomen. Juist nu kunt u laten zien dat u de belangen van de burger, die alles betaalt via de energierekening, serieus neemt.
  Na het sluiten van het loket zullen alle plannen voor de bouw van  windmolens op land moeten worden gestopt en ingetrokken om de ruim 2  miljard euro veilig te stellen voor doelmatiger investeringen, bijv. in  windenergie op zee of anderszins. Daarbij komt dit beleid ook tegemoet  aan de verder groeiende weerstand in de samenleving tegen de plaatsing  van windmolens in de leefomgeving. 
  Berekening oversubsidiŽring
  De subsidies van de SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) worden in het  geval van windmolens op land aanzienlijk eerder toegekend dan het  tijdstip, waarop de bouw van de windmolens begint. De tijd daartussen is nodig om alle procedures voor bestemmingplanwijzigingen en vergunningen te doorlopen. Omdat de kosten voor windenergie trendmatig dalen is de  subsidie hoger dan nodig is om een rendabel windenergieproject te kunnen draaien. De overwinsten verdwijnen  in de zakken van de windmolenbouwers ten koste van de burger (zie  bijlage "Oversubsidiering grafiek")
  De overwinsten zijn berekend aan de hand van gegevens van de Rijksdienst  voor Ondernemend Nederland. Het gaat om de reeds toegekende subsidies  over de jaren 2015, 2016 en de eerste helft van 2017. Het  subsidiekostenverschil met 2018 wordt geraamd op ruim 1,3 miljard euro  volgens de productieverwachting bij de subsidieaanvraag en op ca. 1  miljard euro wanneer wordt uitgegaan van 2500 vollasturen, zoals geraamd in de "Structuurvisie Windenergie op land" (zie bijlage  "Oversubsidiering"). In beide schattingen zijn de gegevens van de tweede helft van 2017 niet meegenomen.
  Overlegtafel "elektriciteit" Energieakkoord
  NederWind en Tegenwind VeenkoloniŽn hebben hun plek namens de burgers opgeist  aan  de zgn. overlegtafel "elektriciteit" t.b.v. het nieuwe  Energieakkoord namens de hieronder genoemde partijen. De insteek is  daarbij om gelden zo doelmatig mogelijk te besteden en overlast door  windmolens op land te voorkomen en de huidige/bestaande windmolenplannen in te trekken. Dit zijn zaken die in het belang zijn  van de burger en leiden tot meer groene energie. Een nieuw  energieakkoord kan en mag democratische besluitvorming niet vervangen en mag een democratisch energiebeleid niet in de weg staan. Een eventueel  nieuw energieakkoord dient te breken met het huidige beleid voor  windmolens op land en dat betekent voor Tegenwind VeenkoloniŽn dat alle  plannen in Groningen en Drenthe ingetrokken moeten worden.
   
  Wij gaan voor een democratisch energiebeleid van onderop.

  NKPW (Nationaal Kritisch Platform Windenergie), landelijk 
  SBBM (Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk), Moerdijk, Noord-Brabant 
  Stichting Bewonerscomitť Lindtwind, Zwijndrecht 
  Stichting BOEC, Coevorden, Drenthe 
  Stichting Gigawiek, Houten, Utrecht 
  Stichting JAS, Hollands Kroon, Noord-Holland 
  Stichting Kleare Kimen, Oosternijkerk / Dongeradeel, Fryslan 
  Stichting Kritisch Platform Ontwikkeling de Zijpe, Schagen, Noord-Holland 
  Stichting Mallemolens, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland
  Stichting Platform Storm, Borger-Odoorn, Drenthe
  Stichting Tegenwind N33, Veendam, Groningen 
  Stichting Omwonenden windturbines Wieringermeer, Hollands Kroon, Noord-Holland
  Stichting WindNEE, Aa en Hunze, Drenthe
  Stichting Wind van Voren, Barendrecht, Zuid-Holland
  Stichting Windmolenklachten, landelijk
  Stichting Windmolens N57 nee, Brielle / Hellevoetsluis / West-Voorne, Zuid-Holland
  Tegenwind Veenkoloni√ęn, VeenkoloniŽn, Drenthe en Groningen. 
  Vereniging Buren van Rijnenburg, omgeving en stad Utrecht 
  Vereniging Tegenwind Weijerswold, Coevorden, Drenthe 
  Vereniging Tegenwind Hunzedal, Aa en Hunze, Drenthe
  Vereniging Vrij Polderland, Soest, Utrecht
  3MO - MegaMolensMegaoverlast, Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland 
  Actiecomitť Windpark Rietvelden NEE, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
  Actiegroep Westenwind Tegenwind N34, Drenthe
  Bewonersgroep Uitbreiding Windpark Delfzijl Zuid, Groningen
  Bewonersgroep Windturbine Vlietzone, Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland
  Bewonersplatform Voor de Wind, West-Brabant, Noord-Brabant
  Comitť tegen dreiging windmolens bij Akzo, Oegstgeest / Teylingen, Zuid-Holland 
  Eefde Tegenwind, Lochem, Zutphen, Gelderland 
  Zuidelijke dorpen van Delfzijl, Groningen 

   

  Scenario's
  landkaart kosten windenergie breed1

  BIJLAGE

  Oversusidiering grafiek

  Oversubsidiering grafiek

  BIJLAGE

  Oversubsidiering SDE+ categorie “Wind op land”door vertragingseffecten (Uitgedrukt in Euro)

  oversubsidiering
HOME   NIEUWS   PERSBERICHT   FLYER   JURIDISCH   VERKENNING   KAART N33   KAART DDMOM